Calendar Ortodox 26 iulie 2023: Sărbătoare cu cruce neagră miercuri! Rugăciunea care vindecă boala și alungă durerea

Calendar ortodox 26 iulie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră pe 26 iulie, atunci când creștinii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Muceniță Paraschievi din Roma, una dintre cele mai mari sfinte vindecătoare.

Calendar ortodox 26 iulie 2023, data la care Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Muceniță Paraschievi din Roma, una dintre cele mai mari sfinte vindecătoare.

Se spune că praful de pe mormântul ei ar avea puteri tămăduitoare. La mormântul ei, orbii și-au recăpătat vederea, femeile sterile au rămas însărcinate, iar șchiopii au putut să meargă.
Rugăciunea care vindecă boala și alungă durerea pe care este bine să o rostești pe 26 iulie!

Calendar ortodox 26 iulie 2023

Sărbătoare 26 iulie. Sfânta Muceniță Paraschievi din Roma, una dintre cele mai mari sfinte vindecătoare, este prăznuită în fiecare an la data de 26 iulie în calendarul ortodox.

Paraschevi s-a născut într-un sat din apropierea Romei,[1] probabil în timpul domniei împăratului roman Hadrian (117-138 d.Hr.). Părinții ei, Agathon și Politia, erau creștini de origine greacă și s-au rugat mulți ani ca să aibă un copil.

Politia a rămas însărcinată și a născut în sfârșit un copil într-o zi de vineri, ziua patimilor Mântuitorului. Prin urmare, au numit fetița Paraskevi (Παρασκευή), ceea ce înseamnă „vineri” în limba greacă.

Paraschevi a crescut și a devenit o femeie cultă și credincioasă, care a respins cererile de căsătorie ale mai multor pretendenți.
După moartea părinților, ea a împărțit săracilor averea moștenită și a devenit conducătoarea unei comunități creștine formate din tinere fecioare și văduve. A trăit în post și rugăciune, asemenea primilor creștini și a început încă din tinerețe să propovăduiască credința creștină, iar la vârsta de 30 de ani a părăsit Roma și a predicat în multe orașe și sate.

Sfânta Paraschievi este una dintre cele mai importante sfinte vindecătoare și este venerată ca vindecătoare a orbilor. Din acest motiv, ea este reprezentată adesea cu două globuri oculare în mâini.

Moaștele ei au fost transportate mai târziu la Constantinopol. Deși nu se cunoaște precis când sau cum au ajuns moaștele ei la Constantinopol, se pare că acestea au fost expuse acolo în jurul anului 1200, astfel încât să fie accesibile pelerinilor.

Sărbătoare 26 iulie
Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Muceniţă Paraschevi din Roma, sărbătorită pe 26 iulie în calendarul creștin

Troparul Sfintei Cuvioase Muceniţe Paraschevi din Roma, glasul 1:

Osârdia ta asemenea chemării făcând-o, cea ce eşti cu acelaşi nume numită, credinţa ta întocmai cu numele întru locuinţă ai moştenit-o, Sfântă Paraschevi cea purtătoare de chinuri. Pentru aceasta, verşi tămăduiri şi te rogi pentru sufletele noastre.

C ântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cere să ni se dea har şi iertare de greşeli nouă, celor ce lăudăm pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Muceniţă Prealăudată Paraschevi, pururea pomenită, prin rugăciunile tale cele către Domnul.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu te-ai arătat frumuseţe muceniţelor, că ai surpat măiestriile vrăjmaşului cu arma Crucii şi biruind cruzimea tiranilor prin chinuire, ai propovăduit credinţa cea cinstitoare de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tiranul cel cumplit, care se închina idolilor ciopliţi, a socotit că-ţi va slăbi tăria răbdării, muceniţă, dar cu înţeleptele tale cuvinte a fost slăbită semeţia lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din sângiurile tale cele Curate Se naşte Cuvântul, Stăpână, luând trup însufleţit; şi pe noi, care am alunecat prin muşcarea înşelătorului, ne-a zidit din nou cu Dumnezeiasca Lui Putere.

C ântarea a 3-a. Irmos: Se vesele şte de Tine Biserica…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiescul Duh întărea slăbiciunea ta şi a arătat-o luminată, închipuind foarte bine strălucirea sufletului tău cel curat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, muceniţă a lui Hristos, fiind întărită de puterea lui Hristos, ca un diamant tare, ai răbdat bătăile cele fără milă cu vinele de bou.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru dragostea cea către Dumnezeu, tare ai răbdat în privelişte risipirea trupului şi chinurile cele amare şi nesuferite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Singură tu, Maica lui Dumnezeu, te-ai făcut Pricinuitoare bunătăţilor celor mai presus de fire, pentru cei de pe pământ. Pentru aceea, grăim ţie: Bucură-te.

Irmosul: Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea.

C ântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe cruce, v ăzându-Te…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dobândind tămăduiri şi daruri şi vedenii, totdeauna izvorăşti darurile cele dumnezeieşti celor ce cu credinţă te cinstesc şi aleargă la biserica ta, mărită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neavând cu adevărat nicidecum prihană şi întinăciune şi câştigând sfinţenie trupului, ai văzut îngerii, cu care împreună grăiai: Slavă puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, cât este de înfricoşător semnul! Căci închipuită fiind ziua cea înfricoşătoare a patimii celei mântuitoare, în trup de femeie ai văzut, Sfântă Paraschevi, Crucea şi trestia, cununa şi buretele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neispitită de nuntă ai născut, o, Fecioară şi după naştere te-ai arătat iarăşi Fecioară. Pentru aceea, cu glasuri neîncetate grăim către tine cu credinţă: Bucură-te, Stăpână.

C ântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptatu-te-ai, cinstită şi ai omorât pe tiranul, vestind înţelepţeşte pe Hristos înaintea divanurilor cu cuvinte preaînţelepte.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având minte întărită cu cuget neînspăimântat, ai ruşinat toate chipurile de închinăciune la idoli, prin dovezile Scripturilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învrednicitu-te-ai de cămara cea înţelegătoare şi de cămara cea de Mire, dănţuind dumnezeieşte împreună cu fecioarele cele înţelepte, Sfântă Paraschevi, pururea pomenită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te punem înainte Armă Nebiruită împotriva vrăjmaşilor; pe tine te avem Întărire şi Nădejde mântuirii noastre, Mireasă a lui Dumnezeu.

C ântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lespedea cea preamare pusă pe pieptul tău, mărită muceniţă şi piroanele înfipte în mâinile tale, îndată le-a prăpădit Stăpânul cu dumnezeiasca Sa putere prin venirea îngerului.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Paraschevi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o nouă întâi Muceniţă Tecla te mărim, ca pe una care tuturor ai propovăduit şi pe mulţi ai luminat prin Dumnezeiescul Cuvânt şi ai îndreptat pe necredincioşi către credinţa cea dumnezeiască.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Curgea din buzele tale adunarea cea curgătoare de mir a dumnezeieştilor dogme şi lămurit ai învăţat pe toţi cunoştinţa lor, Sfântă Paraschevi, podoaba mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Leave A Reply

Your email address will not be published.