Ajutorul de înmormântare a fost majorat. Cati bani primesc cei care au un deces în familie și ce acte sunt necesare.

Ajutor deces 2023. Ajutorul de deces sau de înmormântare s-a majorat substanțial, urmare a majorării salariului minim brut pe economie începând cu 1 ianuarie 2023

Ajutor deces 2023 majorat

Conform Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 publicată în Moniforul Oficial, începând de la 1 ianuarie 2023 se mărește suma de bani pentru salariul mediu brut.

De la 5.380 de lei cât este în prezent, câștigul salarial brut crește de la 1 ianuarie 2023 și va ajunge la valoarea de 6.095 de lei.

Majorarea salariului mediu brut va influența în mod direct și valoarea ajutorului de deces, acesta din urma calculându-se în funcție de valoarea salariului.

Ajutorul de înmormântare s-a majorat 

Cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferențiat, după cum urmează:

– suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar;
– suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Ajutor deces 2023 | Ajutor înmormântare 2023

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

• adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original)

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

    a) soţul supravieţuitor;

 b) copilul;

    c) părintele;

    d) tutorele;

    e) curatorul;

    f) oricare altă persoană. scrie antena3

Leave A Reply

Your email address will not be published.